Nadrzędna kategoria: Główna

Kalendarz roku szkolnego

.

1

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej przygotowująca do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

 

31.08.2015

2

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

01. 09. 2015

3

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów poprawkowych

16.09. 2015

4

Złożenie deklaracji tegorocznych absolwentów na egzamin maturalny

30. 09. 2015

5

 

 

 

6

Ustne egzaminy semestralne dla LO i gimnazjum w semestrze zimowym,

  pisemne egzaminy semestralne

Wg harmonogramu

grudzień/styczeń 2015/16

9.01.16 - LO

 

7

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2015

8

Egzamin gimnazjalny

12, 13, 14 stycznia 2016

9

Konferencja klasyfikacyjna po semestrze jesiennym

styczeń 2016

10

Konferencja plenarna podsumowująca pracę w semestrze jesiennym 2015 / 2016

luty 2016

11

Ferie zimowe

15-28  luty 2016

12

Egzaminy poprawkowe po semestrze zimowym

luty 2016

13

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów poprawkowych

luty 2016

14

Sprawdzian po szkole podstawowej

 5 kwietnia 2016

   Ferie - Wielkanoc  24-29 marca 2016

15

Egzamin gimnazjalny

18, 19, 20 kwietnia 2016

 

Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych w semestrze wiosennym

29 kwietnia 2016

 

17

Konferencja klasyfikacyjna dla sem programowo najwyższych w sesji wiosennej

27 kwietnia 2016

18

 Egzamin maturalny

04-24 maja 2016 cz. pis.

04-27 maja 2016 cz.ust.

19

 Egzamin maturalny- termin dodatkowy

 01- 17 czerwca 2016

20

 egzaminy semestralne LO i Gimnazjum

maj/czerwiec 2016r.  wg harmonogramu

21

Konferencja klasyfikacyjna w sesji wiosennej

21 czerwca 2016

22

Egzamin zawodowy                   cz.  pisemna

                                                  cz. praktyczna

wg harmonogramu CKE

23

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2015 / 2016

28 czerwca 2016

24

Zakończenie roku szkolnego 2015 / 2016

24 czerwca 2016

25

Egzaminy zawodowe zewnętrzne – OKE – sprzedawca

wg harmonogramu CKE

26

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej rozpoczynająca rok szkolny 2016 / 2017

 

27

Poprawkowy egzamin maturalny

 23 sierpnia 2016

28

Pisemne semestralne egzaminy poprawkowe

 23 sierpnia 2016

29

Ustne semestralne egzaminy poprawkowe