Historia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr II  im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi utworzono oficjalnie z dniem 20 sierpnia 1979r. Orzeczeniem Wydziału Oświaty, Wychowania i Kultury Urzędu Dzielnicowego Łódź - Górna, pismem O-V 5093/11/79 wydanym 7 czerwca 1979r., podpisanym przez inspektora oświaty wychowania mgr Rocha Kopackiego.

Nowo powstała placówka przejęła dorobek zlikwidowanych w tym czasie Liceów dla Pracujących: Nr V z ulicy Sienkiewicza 46, Nr VI z ulicy Podmiejskiej 26, Nr VII z ulicy Nowej 11/13, a także Szkoły Podstawowej dla Pracujących Nr 19 z ulicy Piotrkowskiej 282. Po raz pierwszy wszyscy - przyszli pracownicy Centrum zebrali się 22 czerwca 1979r. na radzie pedagogicznej. Ponowne spotkanie nastąpiło 15 sierpnia, aby podjąć przygotowania do pierwszego roku szkolnego w nowopowstałym Centrum. Należało zadbać o stworzenie przyjaznej, serdecznej atmosfery, współpracy, potrzebnej zwłaszcza w sytuacji, gdy trzeba było wszystko tworzyć od nowa - pracownie, bibliotekę, pokój nauczycielski, ożywić puste korytarze, uprzątnąć pozostałości po poprzednich lokatorach.

(.) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 3 września 1979r. z udziałem władz miasta Łodzi. Radę Pedagogiczną Centrum wówczas tworzyli:


Dyrektor - mgr Jan Rogalewicz

Zastępcy:
      mgr Irena Cętkiewicz
      mgr Danuta Szałowska
      mgr Stanisław Karczmarek

Członkowie Rady Pedagogicznej:


      mgr Krystyna Bakalarz, mgr Urszula Barańska, gr Krystyna Barwaśna, mgr Małgorzata Błaszczyk,
      mgr Hanna Czekalska, mgr Witold Czerwieński, gr Barbara Długoszewska, mgr Irena Kaczorowska,
      mgr Wiesława Kasjańska, mgr Janina Kłos, gr Anna Litowczenko, Jerzy Makowski,
      mgr Bożena Matuszczyk, mgr Leszek Mołdawa, gr Jadwiga Onopa, mgr Antoni Pabich,
      mgr Wanda Podczasza, mgr Halina Polak, mgr Antoni Pypeć, mgr Alicja Wojciechowska,
      mgr Krystyna Woźniakowska, mgr Marek Zujewicz, mgr Jadwiga Żywczyńska.
 
Pracownicy administracji i obsługi:
          Helena Balcerek, Helena Bielawska, Helena Frączkowska,Kazimiera Karasińska, Alicja Krajewska,
          Alfred Kłopotek, Henryka Łoś,Barbara Mayer, Józef Pietryga, Janina Salska, Stanisława Zarębska


Z końcem roku szkolnego 1991/92 na emeryturę odszedł dyrektor Jan Rogalewicz.  Konkurs na dyrektora Centrum wygrał Włodzimierz Kowalski.

Od 1 września 1992r. Zarządzeniem nr 14 / 92 Kuratora Oświaty w Łodzi - mgr Wojciecha Walczaka z dnia 6 kwietnia 1992r. nasze Centrum przejęło zadania zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr III z ulicy Piłsudskiego 159.

We wrześniu 1997r. w Centrum zaczyna funkcjonować Policealne Studium Zawodowe o specjalności technik handlowiec, w następnym roku szkolnym uruchomiony zostaje kierunek technika prac biurowych.

Od stycznia 1999r., w wyniku reformy administracyjnej kraju, organem prowadzącym naszą placówkę został Powiat - Miasto Łódź.

Uchwałą Nr XLVI/925/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 września 2000r. w skład Centrum weszła nowa szkoła - Gimnazjum dla Dorosłych, która rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 października 2000r.

Od 1 września 2003r. w skład szkół CKU powołano Szkołę Podstawową dla Dorosłych (tylko klasa 6), a od września 2008r. w strukturach CKU działa Technikum Uzupełniające

Decyzją Władz Miasta Łodzi z dniem 1 września 2013r. została zmieniona siedziba naszej placówki. Nowy adres to Łódź, ul. St. Żeromskiego 115,budynek D.