Rada Słuchaczy

W CKU działa Rada Słuchaczy (jest to odpowiednik Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego  w szkołach młodzieżowych).

Podstawą działalności Rady Słuchaczy jest jej Regulamin.

Obecnie Zarząd RS jest nastepujący:

  • przewodniczący - Jacek Tokarczyk
  • wiceprzewodniczący - Agnieszka Cyran-Muszyńska
  • członkowie - Jacek Aleksandrowicz, Jacek Olszański

Rada Słuchaczy reprezetuje CKU na zewnątrz, uczestnicząc m.in. w wielu ważnych miejskich  wydarzeniach i uroczystościach. Bierzemy udział w akcjach promocji naszej placówki, chcemy bowiem, aby stała sie ona jeszcze bardziej znana i popularna. Organizujemy okolicznościowe imprezy takie jak Dzień Edukacji Narodowej, studniówki.

Ważnym wydarzeniem jest tzw. Dzień Absolwenta, doroczne spotkanie absolwentów, nauczycieli i członków Rady Słuchaczy organizowane zawsze 14 października, w święto nauczyciela. Daje nam to wyjątkową okazję spotkania sie z naszymi poprzednikami, często kończącymi  CKU wiele lat temu...

We współpracy z nauczycielami j.polskiego organizujemy akcje teatru otwartego, dofinansowując zakup biletów dla słuchaczy. Pozwala to wielu chętnym czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym Łodzi. Wiedząc jak ważna jest odpowiednia motywacja do nauki, nagradzamy tych naszych słuchaczy, którzy osiagają dobre wyniki w nauce i regularnie uczestniczą w zajęciach. Czując sie współgospodarzami i chcąc, aby Nasza szkoła jawiła sie jako miejsce przyjazne i estetyczne, pomagamy w dbaniu o jej wystrój.